Stol√°rstvo Provena

Stol√°rstvo s¬†trad√≠ciou a¬†v√Ĺborn√Ĺmi referenciami. N√°bytok na mieru z¬†najlepŇ°√≠ch materi√°lov pre V√°Ň° domov aj kancel√°riu. Stol√°rstvo Provena ‚Äď modern√Ĺ dizajn,¬†estetick√° kr√°sa, kvalita na dotyk.

Poctivé stolárstvo s pridanou hodnotou

Je vŇ°eobecne zn√°me, Ňĺe ńĺudia maj√ļ radi n√°bytok od dobr√©ho stol√°ra z¬†viacer√Ĺch d√īvodov. Ak natraf√≠te na poctiv√© stol√°rstvo, ktor√© si za svoj√≠m remeslom stoj√≠, z√≠skate nielen kvalitn√© a¬†trv√°cne kusy n√°bytku, ale aj dizajn podńĺa VaŇ°ich predst√°v. Stol√°r sa bude venovaŇ• VaŇ°ej predstave, vie zapracovaŇ• jedineńćn√© detaily, ktor√© vystihuj√ļ V√°Ň° Ň°t√Ĺl a¬†vhodne a¬†esteticky doplnia V√°Ň° interi√©r, ńći exteri√©r.¬†

C√≠tiŇ• sa doma pr√≠jemne chce kaŇĺd√Ĺ a¬†poteŇ°iŇ• sa n√°bytkom, ktor√Ĺ je V√°Ň°mu oku lahodiaci, to je proste relax. Ak sa to vŇ°etko spoj√≠ v¬†komplexnosti produktov z¬†kvalitn√©ho dreva a¬†s funkńćnou dokonalosŇ•ou, je to radosŇ• aj na pohńĺad, aj na dotyk. Ak ste skutońćn√Ĺ milovn√≠k kvality a¬†jedineńćnosti, potom je stol√°rstvo Provena t√Ĺm spr√°vnym miestom pre V√°s. N√°bytok V√°m vyrob√≠me na mieru, z√≠skate nielen individu√°lny pr√≠stup k¬†VaŇ°im poŇĺiadavk√°m, ale i¬†komunik√°ciu na √ļrovni¬†s¬†odborn√≠kmi vo svojom remesle. Stol√°rstvo Provena ‚Äď domov modern√©ho a¬†poctiv√©ho n√°bytku.

Stol√°rstvo Provena - Kvalita a kr√°sa n√°bytku na mieru za v√Ĺborn√ļ cenu
P R E C I S I O N
D E S I G N
F U N C T I O N A L I T Y

Stol√°rstvo Provena ‚Äď preńćo sme spr√°vnou vońĺbou

  • Prec√≠zna pr√°ca
  • Kvalitn√© prevedenie
  • Jedineńćn√Ĺ dizajn
  • Prvotriedne materi√°ly
  • Personalizovan√Ĺ pr√≠stup
  • ModernosŇ• a¬†trendy
  • Inteligentn√° funkńćnosŇ•
  • Korektn√© jednanie a cena

Kvalitn√Ĺ n√°bytok pretrv√° desaŇ•rońćia

Ak ste si vybrali n√°bytok na mieru a¬†chcete si ho uŇĺiŇ• dlh√© obdobie, pr√°ve od kvality dielne a stol√°ra z√°vis√≠ jeho ŇĺivotnosŇ•. Stol√°rstvo Provena db√° na vŇ°etky aspekty a¬†parametre, ktor√© znamenaj√ļ nielen pekn√Ĺ a¬†estetick√Ĺ z√°Ňĺitok, ale i¬†praktickosŇ• a¬†trv√°cnosŇ• kaŇĺd√©ho kusu n√°bytku. Pracujeme v√Ĺhradne s¬†kvalitn√Ĺm drevom a s¬†materi√°lmi z¬†Nemecka, Rak√ļska a¬†Talianska. NaŇ°i dod√°vatelia vedia presne, ak√© n√°roky kladieme na naŇ°e produkty a¬†ako n√°m z√°leŇĺ√≠ na spokojnosti z√°kazn√≠kov.¬†

Pre naŇ°ich klientov kombinujeme najlepŇ°ie materi√°ly s¬†konŇ°trukńćnou Ň°ikovnosŇ•ou, poctiv√Ĺm spracovan√≠m a¬†ńĺahkou √ļdrŇĺbou. PretoŇĺe kvalitn√° pr√°ca od n√°s znamen√° minim√°lnu starostlivosŇ• na VaŇ°ej strane, kde pri niekońĺk√Ĺch¬† z√°kladn√Ĺch postupoch, ako n√°bytok spr√°vne pretrieŇ• a¬†Ň°ikovne oŇ°etriŇ•, udrŇĺ√≠te jeho vzhńĺad, funkńćnosŇ• a ŇĺivotnosŇ• na dlh√© desaŇ•rońćia. Zverte svoje predstavy a¬†zadanie stol√°rstvu Provena a¬†staŇąte sa ńŹalŇ°√≠m z¬†naŇ°ich spokojn√Ĺch klientov.

Stol√°rstvo Provena ‚Äď naŇ°a ponuka

Kuchynsk√© linky na mieru - Sen kaŇĺdej gazdinky - Stol√°rstvo Provena

Kuchynské linky na mieru

Modern√°, kr√°sna a¬†funkńćn√° kuchynsk√° linka je snom kaŇĺdej gazdinky, ale i¬†muŇĺi Ň°ikovn√≠ kuch√°ri ocenia praktick√© prevedenia na mieru s¬†dostatońćn√Ĺm priestorom a¬†dizajnom podńĺa ich vkusu.

Vstavané skrine na mieru - Kvalita & Cena - Stolárstvo Provena

Vstavané skrine na mieru

Vstavan√© skrine s√ļ praktick√Ĺm rieŇ°en√≠m priestoru v¬†kaŇĺdej dom√°cnosti. ńĆ√≠m lepŇ°ie vyuŇĺijete svoj priestor a¬†zvol√≠te inteligentn√© vn√ļtorn√© prieńćky, veŇ°iaky a¬†z√°suvky, t√Ĺm viac bude vŇ°etko pekne po ruke.

Ob√Ĺvacie steny na mieru - Prvotriedne za v√Ĺhodn√ļ cenu - Stol√°rstvo Provena

Ob√Ĺvacie steny na mieru

Ob√Ĺvańćka je naŇ°ou oddychovou, a¬†z√°roveŇą reprezentat√≠vnou z√≥nou. Obńĺ√ļben√© predmety, fotografie alebo modern√° video- a¬†audiotechnika potrebuj√ļ svoje miesto.

N√°bytok do predsiene na mieru - Efekt√≠vne vyuŇĺitie priestoru - Stol√°rstvo Provena

N√°bytok do predsiene na mieru

Vstupn√© chodby, mal√© aj veńĺk√© haly s√ļ priestorom, ktor√Ĺ sa d√° v√Ĺhodne vyuŇĺiŇ• na veŇ°iaky, zrkadlov√© steny, botn√≠ky aj posedy pri prez√ļvan√≠.

Stol√°rstvo Provena - vkusne, kvalitne a poctivo

V¬†pr√≠pade z√°ujmu o¬†n√°bytok na mieru od stol√°rstva Provena vyplŇąte n√°Ň° formul√°r alebo zavolajte priamo n√°Ň°mu pracovn√≠kovi. Konzult√°cia a¬†cenov√° ponuka s√ļ bezplatn√©. TeŇ°√≠me sa na nov√© spolupr√°ce a¬†kr√°sne vyhotoven√Ĺ n√°bytok na mieru, ktor√Ĺ poteŇ°√≠ svojho majiteńĺa. Nach√°dzame sa pri Nitre a¬†vńŹaka naŇ°im Ň°ikovn√Ĺm stol√°rom pracujeme r√Ĺchlo a¬†spońĺahlivo.

Adresa

Zoborsk√° 527/37, 951 04 Mal√Ĺ Lap√°Ň°

Telefón

+421 948 917 329

Email

info@provena.sk

Odomkn√ļŇ• zńĺavov√Ĺ kup√≥n -10%